Jan Kulas

Imię i nazwisko: Jan Kulas
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Kulas - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Kulas - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Kulas - V kadencja 1969 - 1972
- Jan Kulas - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-07-21

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Koscierzyna

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-07-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Koscierzyna (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w lipcu
- w 21 dniu miesiąca