Jan Lopuszanski

Imię i nazwisko: Jan Lopuszanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Lopuszanski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Lopuszanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-10-06

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 37 Radom

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca