Jan Rokita

Imię i nazwisko: Jan Rokita
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Rokita - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Rokita - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Rokita - IV kadencja 2001 - 2005
- Jan Rokita - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-06-18

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1993

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1993 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca