Jerzy Feliks Budnik

Imię i nazwisko: Jerzy Feliks Budnik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Feliks Budnik - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-05-30

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wejherowo

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-05-30 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wejherowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w maju
- w 30 dniu miesiąca