Jerzy Koralewski

Imię i nazwisko: Jerzy Koralewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Koralewski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1939-12-16

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Ostrow Wlkp.

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska,Wydzial Elektryczny,1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1939-12-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Ostrow Wlkp. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska,Wydzial Elektryczny,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1939 roku
- w grudniu
- w 16 dniu miesiąca