Jerzy Wiatr

Imię i nazwisko: Jerzy Wiatr
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Wiatr - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Wiatr - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-05-22

Data urodzenia: 1931-09-17

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji,Posel II kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Filozofii i Socjologii,1954

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-05-22 (Data slubowania)
- posłowie z 1931-09-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji,Posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Filozofii i Socjologii,1954 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1931 roku
- w wrześniu
- w 17 dniu miesiąca