Jerzy Wiatr

Imię i nazwisko: Jerzy Wiatr
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Wiatr - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Wiatr - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. doktryny obronnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1954, Wydzial Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel szkoly wyzszej - profesor akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. doktryny obronnej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1954, Wydzial Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel szkoly wyzszej - profesor akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)