Jerzy Zakrzewski

Imię i nazwisko: Jerzy Zakrzewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Zakrzewski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-06-01

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Dabrowa

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1985

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Oficerska MSW,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-06-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Dabrowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Oficerska MSW,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w czerwcu
- w 01 dniu miesiąca