Joanna Starega-Piasek

Imię i nazwisko: Joanna Starega-Piasek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Joanna Starega-Piasek - I kadencja 1991 - 1993
- Joanna Starega-Piasek - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1939-10-23

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Pedagogiczny,1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1939-10-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Pedagogiczny,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1939 roku
- w październiku
- w 23 dniu miesiąca