Jolanta Banach

Imię i nazwisko: Jolanta Banach
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jolanta Banach - II kadencja 1993 - 1997
- Jolanta Banach - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-11-11

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lebork

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humamistyczny,1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-11-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lebork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humamistyczny,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w listopadzie
- w 11 dniu miesiąca