Jozef Kaleta

Imię i nazwisko: Jozef Kaleta
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jozef Kaleta - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Kaleta - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1925-02-28

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Kasima Wielka

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1954

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1925-02-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Kasima Wielka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa,1954 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1925 roku
- w lutym
- w 28 dniu miesiąca