Kazimierz Janiak

Imię i nazwisko: Kazimierz Janiak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Janiak - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-03-03

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 42 Slupsk

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza ,Wydzial Rolniczy, Oddzial Mechanizacji Rolnictwa,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-03-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 42 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akademia Rolnicza ,Wydzial Rolniczy, Oddzial Mechanizacji Rolnictwa,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w marcu
- w 03 dniu miesiąca