Kazimierz Milner

Imię i nazwisko: Kazimierz Milner
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Milner - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1942-05-13

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Dabrowa Gornicza

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe,1962

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: elektromonter

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-05-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Dabrowa Gornicza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z elektromonter (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w maju
- w 13 dniu miesiąca