Kosma Zlotowski

Imię i nazwisko: Kosma Zlotowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1964-01-14

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1990

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-01-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1990 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w styczniu
- w 14 dniu miesiąca