Krzysztof Kaminski

Imię i nazwisko: Krzysztof Kaminski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krzysztof Kaminski - I kadencja 1991 - 1993
- Krzysztof Kaminski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-03-17

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-03-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w marcu
- w 17 dniu miesiąca