Maciej Plazynski

Imię i nazwisko: Maciej Plazynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Maciej Plazynski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-10-02

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Mlynary

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Adminsitracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Mlynary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Adminsitracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca