Maciej Rudnicki

Imię i nazwisko: Maciej Rudnicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1970-12-20

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp.

Okreg wyborczy: 12 Gorzow Wielkopolski

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1994

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1970-12-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wlkp. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1994 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1970 roku
- w grudniu
- w 20 dniu miesiąca