Roman Jagielinski

Imię i nazwisko: Roman Jagielinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Roman Jagielinski - I kadencja 1991 - 1993
- Roman Jagielinski - II kadencja 1993 - 1997
- Roman Jagielinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-02-01

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Wichradz

Okreg wyborczy: 33 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ogrodniczy,1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Wichradz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ogrodniczy,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca