Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1989

Ryszard Hayn
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1944-07-24
Miejsce urodzenia: Egeln - Niemcy