Ukonczona szkola: - Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr

Antoni Kobielusz
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
Data urodzenia: 1947-06-22
Miejsce urodzenia: Wechowice