Antoni Kobielusz

Imię i nazwisko: Antoni Kobielusz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Antoni Kobielusz - II kadencja 1993 - 1997
- Antoni Kobielusz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-06-22

Liczba glosow: 19462

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wechowice

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Spolecznych - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-06-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 19462 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wechowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Slaski, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Nauk Spolecznych - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w czerwcu
- w 22 dniu miesiąca