Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Rolniczy,1976

Czeslaw Siekierski
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Data urodzenia: 1952-08-10
Miejsce urodzenia: Stopnica