Ukonczona szkola: Technikum Gornicze, Krakow, 1964

Andrzej Bajolek
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego