Andrzej Bajolek

Imię i nazwisko: Andrzej Bajolek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Bajolek - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r."

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Gornicze, Krakow, 1964

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r." (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Gornicze, Krakow, 1964 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)