Ukonczona szkola: Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow, 1976

Piotr Czarnecki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny