Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe, Ostrow Wielkopolski, 1975, Budowa i Naprawa Taboru Kolejowego

Antoni Tyrakowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"