Ukonczona szkola: UMK, Torun, 1970, Wydzial Prawa i Administracji sp. prawnik

Janusz Zemke
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny