Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Nauk Spolecznych,1982

Andrzej Brachmanski
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1958-10-06
Miejsce urodzenia: Wolsztyn