Andrzej Brachmanski

Imię i nazwisko: Andrzej Brachmanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Brachmanski - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Brachmanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-10-06

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wolsztyn

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Nauk Spolecznych,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wolsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Nauk Spolecznych,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca