Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Roln. w Lublinie 1964

Jozef Lochowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego