Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny

Elzbieta Szparaga
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1950-10-10
Miejsce urodzenia: Nowiny