Wyksztalcenie: wyzsze- nauki polityczne

Wladyslaw Kozdra
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR