Wladyslaw Kozdra

Imię i nazwisko: Wladyslaw Kozdra
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wladyslaw Kozdra - II kadencja 1957 - 1961
- Wladyslaw Kozdra - III kadencja 1961 - 1965
- Wladyslaw Kozdra - IV kadencja 1965 - 1969
- Wladyslaw Kozdra - V kadencja 1969 - 1972
- Wladyslaw Kozdra - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 32 Koszalin

Wyksztalcenie: wyzsze- nauki polityczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze- nauki polityczne (Wyksztalcenie)