Zawod/stanowisko: inzynier-konstruktor

Jan Rulewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"