Zawod/stanowisko: organizacja i administracja w przedsiebiorstwie

Halina Licnerska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny