Arkadiusz Laszewicz

Imię i nazwisko: Arkadiusz Laszewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Arkadiusz Laszewicz - I kadencja 1952 - 1956
- Arkadiusz Laszewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Arkadiusz Laszewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Arkadiusz Laszewicz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 9 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Bialystok (Okreg wyborczy)