Arkadiusz Laszewicz

Imię i nazwisko: Arkadiusz Laszewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Arkadiusz Laszewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Arkadiusz Laszewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Arkadiusz Laszewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Arkadiusz Laszewicz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Finansowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 66 Jaroslaw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Finansowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Jaroslaw (Okreg wyborczy)