Boleslaw Drobner

Imię i nazwisko: Boleslaw Drobner
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Boleslaw Drobner - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Drobner - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Drobner - II kadencja 1957 - 1961
- Boleslaw Drobner - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 4 Krakow

Tytul/stopien naukowy: dr filozofii i chemii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr filozofii i chemii (Tytul/stopien naukowy)