Alfred Budner

Imię i nazwisko: Alfred Budner
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Alfred Budner - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-08-30

Liczba glosow: 8811

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Tomaszew

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Panstwowe Technikum Hodowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 8811 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Tomaszew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Panstwowe Technikum Hodowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 30 dniu miesiąca