Artur Balazs

Imię i nazwisko: Artur Balazs
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Artur Balazs - I kadencja 1991 - 1993
- Artur Balazs - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-03-01

Liczba glosow: 6980

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Elk

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, senator III kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydzial Zootechniki - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-03-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 6980 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Elk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, senator III kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydzial Zootechniki - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w marcu
- w 01 dniu miesiąca