Danuta Polak

Imię i nazwisko: Danuta Polak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Danuta Polak - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Unii Pracy

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1945-01-01

Liczba glosow: 8801

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Hoduciszki

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli, Wydzial Odziezowy

Ukonczona szkola: - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli, Studium Kwalifikacyjne

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Unii Pracy
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 8801 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Hoduciszki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli, Wydzial Odziezowy (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli, Studium Kwalifikacyjne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca