Helmut Pazdzior

Imię i nazwisko: Helmut Pazdzior
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Helmut Pazdzior - I kadencja 1991 - 1993
- Helmut Pazdzior - II kadencja 1993 - 1997
- Helmut Pazdzior - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1940-11-24

Liczba glosow: 7989

Lista: Mniejszosc Niemiecka

Miejsce urodzenia: Lesnica

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-11-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 7989 (Liczba glosow)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka (Lista)
- posłowie z Lesnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w listopadzie
- w 24 dniu miesiąca