Helmut Pazdzior

Imię i nazwisko: Helmut Pazdzior
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Helmut Pazdzior - II kadencja 1993 - 1997
- Helmut Pazdzior - III kadencja 1997 - 2001
- Helmut Pazdzior - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych

Okreg wyborczy: 10 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Opole, 1966, Budownictwo ogolne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: kieruje wydzialem remontowo-budowlanym

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane, Opole, 1966, Budownictwo ogolne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z kieruje wydzialem remontowo-budowlanym (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)