Jacek Falfus

Imię i nazwisko: Jacek Falfus
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jacek Falfus - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-01-02

Liczba glosow: 8483

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Siemianowice Sl.

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geodezji Gorniczej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-01-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 8483 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Siemianowice Sl. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geodezji Gorniczej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w styczniu
- w 02 dniu miesiąca