Jerzy Wenderlich

Imię i nazwisko: Jerzy Wenderlich
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jerzy Wenderlich - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Wenderlich - III kadencja 1997 - 2001
- Jerzy Wenderlich - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-04-22

Liczba glosow: 52392

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Torun

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydzial Pedagogiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 52392 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Torun (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydzial Pedagogiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca