Krzysztof Baszczynski

Imię i nazwisko: Krzysztof Baszczynski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krzysztof Baszczynski - II kadencja 1993 - 1997
- Krzysztof Baszczynski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-03-02

Liczba glosow: 3588

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydzial Rewalidacji Uposledzonych Umyslowo

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 3588 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydzial Rewalidacji Uposledzonych Umyslowo (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 02 dniu miesiąca