Marek Suski

Imię i nazwisko: Marek Suski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Marek Suski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-11-06

Liczba glosow: 3552

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Grojec

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Pomaturalne Studium Zawodowe

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-11-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 3552 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Grojec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Pomaturalne Studium Zawodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w listopadzie
- w 06 dniu miesiąca