Mieczyslaw Aszkielowicz

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Aszkielowicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Aszkielowicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-12-01

Liczba glosow: 6753

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Olsztyn

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Zawodowa Szkola Samochodowa

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-12-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 6753 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Olsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Zawodowa Szkola Samochodowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w grudniu
- w 01 dniu miesiąca