Tadeusz Parchanski

Imię i nazwisko: Tadeusz Parchanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-06-21

Liczba glosow: 4926

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczo-Hutniczych - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-06-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 4926 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczo-Hutniczych - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w czerwcu
- w 21 dniu miesiąca