Wieslaw Ciesielski

Imię i nazwisko: Wieslaw Ciesielski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wieslaw Ciesielski - II kadencja 1993 - 1997
- Wieslaw Ciesielski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-07-14

Liczba glosow: 24553

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Sycow

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr ekonomii

Ukonczona szkola: - Moskiewski Instytut Zarzadzania, Wydzial Cybernetyki Ekonomicznej - mgr

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Spolecznych w Moskwie, Ekonomia - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-07-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 24553 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Sycow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Moskiewski Instytut Zarzadzania, Wydzial Cybernetyki Ekonomicznej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Nauk Spolecznych w Moskwie, Ekonomia - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w lipcu
- w 14 dniu miesiąca